8 เม.ย. 2022 เวลา 18:46 • ไลฟ์สไตล์
#​เจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวง
ราชาผู้ไม่เคยอวดตัว
บางครั้งเราก็ต้องเงียบดั่งราชสีห์เพื่อไม่ให้เหยื่อที่อยู่ตรงหน้าต้องหลุดมือไป
นายซีโร่
โฆษณา