💌"ส่วนตัวเชื่อว่าคู่ที่คบกันด้วยความรุนแรง คือได้มีอดีตที่ได้ก่อบุญและก่อเวรด้วยกันมา แต่มีก่อบาปแก่กันมามากกว่า อาจยาวนานมาตั้งแต่อดีตชาติ..วิธีแก้ไขคือทำความดีด้วยกันประจำ และทำเรื่องดีๆแก่กัน เริ่มจากวาจาดีไปจนถึงการกระทำดี ด้วยความเห็นใจและเข้าใจ ค่อยปรับปรุงไปในทุกๆวัน"😇
3 ถูกใจ
121 รับชม
  • 3
    โฆษณา