มุมมองของ Pungpang Talk ในเรื่อง รักกับหลงต่างกันยังไง ?
รัก คือความรู้สึกชอบที่อยากดูแล เอาใจใส่ หวังดีต่อสิ่งที่รัก รักมีหลายรูปแบบ เช่น รักแบบคู่รัก รักแบบเพื่อน เป็นต้น
... ส่วนมากความรักล้วนมาจากความผูกพันธ์ ยอมรับข้อดีข้อเสียของสิ่งนั้นได้อย่างเปิดเผย มีสติ เป็นกัลยามิตรที่ดีต่อกัน
หลง คือความรู้สึกชอบชั่ววูบ ชั่วขณะ ซึ่งอาจมีในระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้ ส่วนมากเกิดขึ้นเพราะมีอะไรดลใจ เช่น สเปค ความชอบส่วนตัว เป็นต้น
... ในขณะที่หลงจะมองแต่ข้อดี ไม่มองข้อเสียของสิ่งนั้น หรืออาจมองเห็นแต่ยังไม่ได้พิจารณาไตร่ตรองดูถึงผลกระทบ ไม่มีสติ
จะเห็นว่า รัก คือความรู้สึกขณะมีสติ มีความผูกพันธ์กับสิ่งนั้น ส่วนหลง คือ ความรู้สึกขณะไม่มีสติ ไม่มีความผูกพันธ์กับสิ่งนั้น
ถ้าอยากรู้ว่ารักหรือหลงกันแน่ ??? 🤍ต้องพิจารณาว่า "หวังดีต่อสิ่งนั้นหรือไม่" และ " มีความผูกพันธ์มากน้อยเพียงใด"
ถ้าคุณมีความผูกพันธ์และหวังดีต่อสิ่งนั้นแล้วล่ะก็แปลว่า คุณรักสิ่งนั้นเข้าแล้วแหละ
  • 3
โฆษณา