ความเห็นผม ถ้าทำได้ก็ย่อมดีกว่าทำไม่ได้ครับ ไม่เฉพาะผู้หญิงนะรวมถึงตัวเรา (ผู้ชาย)เองด้วย ผมคิดว่ามันเป็นทักษะพื้นฐานที่ควรมีติดตัวไว้ในกรณีที่ต้องใช้จะได้ทำได้เอง
แต่การสามารถจ้างคนมาทำแทนก็เป็นตัวเลือกที่ควรทำ ถ้ากิจกรรมนั้นไม่ได้ชอบทำประจำและคุณมีความพร้อม จะได้มีเวลาพักและทำสิ่งที่ชอบ
ปัจจัยหลัก คือ ความเคมีเข้ากันมีศีลเสมอกัน ย่อมอยู่ด้วยกันได้สบาย ๆ ไม่อึดอัดครับ ^_^
1 ถูกใจ
86 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา