21 เม.ย. 2022 เวลา 01:46 • สิ่งแวดล้อม
ถ้าต้องเลือกระหว่างช่วย"คนหลายร้อยคน"กับช่วย"คนหลายล้านคน"
คุณจะเลือกช่วยใคร ?
ชีวิตมักเต็มไปด้วยตัวเลือกและทางเลือกต่างๆมากมายเสมอ มันเข้ามาให้เราเลือกและตัดสินอยู่ตลอดเวลา การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นหมายถึงเราอาจต้องเสียอย่างหนึ่งไป
ดั่งคำที่ว่า”ได้อย่างเสียอย่าง”
ที่ชาวบ้านพุระกำกลุ่มนี้กำลังเจอทางเลือก ชาวบ้านพุระกำคือกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มหนึ่งในพื้นที่จังหวัดราชบุรี อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี เมื่อครั้งนานมาแล้วเขาอาศัยอยู่ใจแผ่นดินในป่าแก่งกระจาน
แต่รัฐบาลได้ขอเขาพวกเขาย้ายออกมาและอพยพออกมา ชาวบ้านเหล่านี้เลือกที่จะทิ้งบ้านเกิดของตัวเอง ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก ทิ้งชีวิตความเป็นอยู่ และมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กลับโลกใบใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
พวกเขาต่อสู้ฝ่าฟัน ยืดหยัดขึ้นมาได้อีกครั้งจนเป็นหมู่ที่เข้มเเข็งอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างดี มีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบาย จนเวลาล่วงเลยผ่านไป โชคชะตาได้พัดพาทางเลือกมาหาพวกเขาอีกครั้ง เมื่อกรมชลประทานต้องการสร้างอ่างเก็บน้ำในบริเวณพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่
จึงได้มีการขอให้พวกเขาอพยพอีกครั้งไปอยู่ยังพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้
ภาพอดีตหวนคืนกลับมาในพริบตา กว่าที่ชาวบ้านกลุ่มนี้จะก่อร่างสร้างตัว ยืนหยัดจนมีชีวิตได้สะดวกสบาย กลับต้องเกิดความหวั่นใจที่จะต้องย้ายอีกครั้ง
จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้าง "อ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง" เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
การแก้ปัญหาให้ส่วนมากด้วยการสร้างปัญหากับคนส่วนน้อยนั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนหรือไม่คงไม่มีคำตอบแน่ชัด
แล้วเราต้องเสียสละส่วนน้อยเพื่อส่วนมากอีกเท่าไหรกัน
เรียบเรียงโดย : เรื่องเล่าคนเข้าป่า
โฆษณา