การจะหาคู่ชีวิตที่ดีสักคนในสมัยนี้ สิ่งที่ดูคิดว่าต้องดูนิสัยที่เข้ากันได้ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต มุมมองทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายชีวิต การใช้เงิน หนี้สิน เรื่องเพศ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ส่วนเรื่องงานบ้านงานเรือน แค่ไม่ทำให้อีกฝ่ายมีงานเพิ่มขึ้นหรือเป็นภาระก็พอค่ะ เช่น เป็นคนมีระเบียบประมาณนึง ไม่วางของระเกะระกะ รักความสะอาด ถึงจะทำอาหารไม่เป็นแต่รู้ว่าร้านไหนอะไรอร่อย เราหาคู่ชีวิต เราไม่ได้หาแม่บ้าน แต่ถ้ามีครบทุกอย่างก็ยิ่งดีเลยค่ะ
  • 2
โฆษณา