9 เม.ย. 2022 เวลา 12:56 • ไลฟ์สไตล์
ถ้าเขาให้รอ ก็รอค่ะ รอด้วยความเชื่อ และ หากไม่ใช่ ก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเอง แล้วจะตัดสินใจได้เอง ในเวลาอันเหมาะสม
โฆษณา