เพิ่งเลิกไปหมาดๆ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ(ไม่ได้ไป) พอบอกได้ว่าอย่างอื่นไปต่อได้ไหม?
โฆษณา