ความถูกต้องของตนกับความถูกต้องของเขา ใช่สิ่งเดียวกันไหมครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ทางไหนใช่
265 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา