10 เม.ย. 2022 เวลา 00:14 • ความคิดเห็น
ความถูกต้องของตนกับความถูกต้องของเขา ใช่สิ่งเดียวกันไหมครับ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ทางไหนใช่
โฆษณา