ถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนใคร เลือกถูกใจ
แต่ถ้าถูกใจแล้วเบียดเบียนใครสักคนให้ได้รับผลในแง่ลบ เลือกถูกต้อง
1 ถูกใจ
205 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา