10 เม.ย. 2022 เวลา 01:03 • ความคิดเห็น
ถ้าไม่เป็นการเบียดเบียนใคร เลือกถูกใจ
แต่ถ้าถูกใจแล้วเบียดเบียนใครสักคนให้ได้รับผลในแง่ลบ เลือกถูกต้อง
โฆษณา