เลือกความถูกต้องมาตลอด และบางเรื่องก็ถูกความถูกใจของคนอื่นทำร้าย จนอายุมากขึ้นมาประมาณหนึ่ง เลยจัดวางความถูกต้องไว้เลือกในหน้าที่การงาน ส่วนความถูกใจเลือกไว้ในขีวิตส่วนตัว ขีวิตเริ่มสั้นลง
226 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา