ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวจะเลือกความถูกใจ ถ้าเรื่องส่วนรวมจะเลือกความถูกต้อง
238 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา