10 เม.ย. 2022 เวลา 03:22 • ปรัชญา
คุณคิดว่า "ความรู้สึก" มีจริงไหม ?
ถ้าคุณคิดว่ามี มันก็มี
ถ้าคุณคิดว่ามันไม่มี มันก็ไม่มี
ความสุข-สบาย หรือ ความทุกข์ยาก-ลำบาก
มันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับส่วนการรับรู้ของคนเรา
มันมา และมันก็ไป เกิด ๆ ดับ ๆ วนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย ๆ
ถ้าเราไปยึดมันไว้ เราก็จะถูกฉุดกระชากลากถูไปกับการเกิด-ดับของความรู้สึกนั้น ๆ
สุดท้ายเราก็จะจมอยู่ในอาจมแห่งความทุกข์
โฆษณา