👫 คนเราทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกันจริง
สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี แต่ปัจจุบันก็มีปัญหาอยู่ทั่วทุกมุมโลก จากความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น การค้ามนุษย์ เป็นต้น
ตามหลักแล้ว มนุษย์ทุกคนควรเคารพความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น
ในมุมมองที่ว่า "เราแตกต่างกันและยากที่จะเอื้อมถึง" จึงไม่ใช่การมองที่ความเป็นมนุษย์เพียงอย่างเดียว
ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าในสังคมโลกมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นมากมาย แม้กระทั่งในประเทศไทยเอง ทำให้แต่ละคนมีฐานะการครอบครัว การเงิน และสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน
ตอนเด็กเราจะมองแค่ความรัก พอโตขึ้นเราเริ่มมองที่นิสัย พอเติบใหญ่เราเริ่มมองที่หน้าที่การงาน แน่นอนว่าการจะแต่งงานกับใครสักคนในโลกความจริงมีหลายปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย
คุณเคยได้ยินหรือไม่ว่า "คนเราจะอยู่ร่วมกันได้ ต้องมีศีลเสมอกัน"
คำว่า "ศีลเสมอกัน" คือ การมีธรรมดาที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติ เป้าหมายในชีวิต ความคิด ฐานะ ความเป็นอยู่
หากคุณมีความแตกต่างกันมาก ย่อมไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ถ้าคุณพยายามสร้างตัวเองให้มีความใกล้เคียง เสมอกัน ย่อมมีโอกาสไขว้ขว่าและอยู่ร่วมกันได้
อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการเลือกใครสักคนเป็นสิทธิของแต่ละฝ่าย ในกรณีที่มีความรู้สึกที่แตกต่างกัน ต้องอย่าลืมเคารพสิทธิของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจค่ะ 🤍
  • 3
โฆษณา