ถ้าลาออกก็แพ้ซิ คนแบบนี้ไปที่ไหนก็เจอ เราต้องสู้ค่ะ✌️
  • 2
โฆษณา