10 เม.ย. 2022 เวลา 16:14 • ปรัชญา
ไม่มีครับ มีแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อย
โฆษณา