10 เม.ย. 2022 เวลา 21:20 • ความคิดเห็น
ถามตนเองถึงเหตุผลที่รัก คำตอบก็จะต่างกันไป
หากหมายถึงแก้วใส่น้ำ
- ถ้ารักเพราะเห็นว่ามันสวย หายาก ใช้งานดี มีมูลค่า จะเก็บไว้เพราะแค่ร้าว ยังไม่แตก! แต่ย้ายสถานะการใช้งานไปปลูกต้นไม้แทน เอาไปใส่อุปกรณ์มีด้าม..หรือรีไซเคิลแปลงร่างเป็นอย่างอื่น
- ถ้ารักเพราะมันมีคุณค่าทางเรื่องราว มีคนที่เราชอบให้มา หากมองแก้วแล้วนึกถึ..งรู้สึกเศร้าเจ็บปวด เอาไปโยนทิ้ง! เสียเวลาหดหู่
แต่ถ้ามองแล้วนึกถึงแต่ความสุข ก็จะเก็บไว้ในหีบเหมือนของสะสม นานๆ จะเอาออกมาชื่นชม รำลึกความทรงจำ
ใช้แก้วที่บ้านที่มีอยู่ ถ้าเอาแค่ใช้ แก้วใช้ได้เหมือนกันหมด ถึงจะไม่สวยงาม ถูกใจ ถนัดมือ
แต่ถ้าวันนึงบังเอิญผ่านไปเจอใบที่ถูกใจ อาจจะซื้อหรือไม่ก็ได้ อยู่ที่ความจำเป็นและอารมณ์จริงๆ ขณะนั้น แต่จะไม่พยายามควานหาแก้วใบใหม่ให้วุ่นวายค่ะ
โฆษณา