สามีญี่ปุ่นคนหนึ่ง มีความทุกข์กับ การทำงาน และ หัวหน้างาน อยากมาก
เขาจะ หยิบกระเป๋าตังค์ เปิดดูรูปภรรยา ทุกครั้งที่ ท้อใจ และ พูดกับตัวเองว่า "ทนมันได้ ก็ทนทุกอย่างบนโลกได้แล้ว"
หยอก ขำขำ ครับ
"มันเป็น เช่นนั้นเอง"
"ไม่มีอะไรแน่นอน"
โฆษณา