11 เม.ย. 2022 เวลา 05:04 • ปรัชญา
มีสิค่ะ อยู่ภายในจิตใจของเราค่ะ
เมื่อใจข้างในของเราเป็นสุข นั่นแหละค่ะคือสุขที่แท้จริง
โฆษณา