11 เม.ย. 2022 เวลา 06:35 • ความคิดเห็น
ในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนคือความ​เสีย​ใจไม่มีใครคงดีใจกับการเสียชีวิต​ของ​คนที่ตนเองรัก
ส่วนเรื่องของการรับมือควรคิดว่ามันเป็น​เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วมีวันพบกันย่อมมีการจากลา
มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่คงถาวร
โฆษณา