ในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนคือความ​เสีย​ใจไม่มีใครคงดีใจกับการเสียชีวิต​ของ​คนที่ตนเองรัก
ส่วนเรื่องของการรับมือควรคิดว่ามันเป็น​เรื่องธรรมชาติอยู่แล้วมีวันพบกันย่อมมีการจากลา
มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่คงถาวร
1 ถูกใจ
86 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา