11 เม.ย. 2022 เวลา 06:55 • ความคิดเห็น
ไม่รู้สึกเคียดนะเพราะเงินเดือนที่น้อยกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเงินเดือนเราจะไม่เท่าคนอื่นได้
โฆษณา