ถ้าแก้วใบนั้นมีรอยร้าวแล้ว นอกจากจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ยังอาจจะบาดปาก บาดมือคุณอีก ให้ทิ้งไปเสีย
...คนที่ทรยศเรา หรือทำให้เราเสียใจแล้ว อย่าไปให้ค่ามันมาก ทิ้งได้ก็ทิ้งไป
  • 4
โฆษณา