ถ้าอยากจะลืมเขา อย่าไปนึกถึงสิ่งที่ดีๆ ที่เขามีหรือเคยทำอะไรดีๆด้วยกัน มันจะทำให้เราอาลัยอาวรณ์ จมอยู่กับความทุกข์ นะคะ
ให้นึกถึงสิ่งที่แย่ๆ ข้อเสียของเขาอย่างเดียวค่ะ แล้วมันจะทำให้เราลืมเขาได้เร็วขึ้น หันมาดูแลตัวเองและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆดีกว่าค่ะ💕
  • 3
โฆษณา