11 เม.ย. 2022 เวลา 15:40 • ปรัชญา
มีจริงค่า แต่ก็ไม่ต่างจากความโลภ โกรธ หลง หากยึดติดมากไปใจเราจะเป็นทุกข์ อย่างที่เค้าว่าความสุขอยู่ไม่นาน ความทุกข์ก็เช่นกัน
โฆษณา