11 เม.ย. 2022 เวลา 15:56 • ปรัชญา
มีจริงคะ และเกิดจากความที่เราชนะใจตัวเอง ด้วยส่วนหนึ่ง
โฆษณา