12 เม.ย. 2022 เวลา 03:31 • ความคิดเห็น
ผมโชคดี​ ผมเติบโตมาในครอบครัว​ที่มีศรัทธา​ในพระพุทธศาสนา​ ผมเริ่มเข้าใจในกฎธรรมชาติ​บ้างนิดหน่อยในช่วงอายุ​น้อย ในเรื่อง​ อนิจจัง​ ความไม่เที่ยง​ ว่าทุกสรรพสิ่ง​ล้วนมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา​ ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิด​ล้วนต้องดับ
สิ่งนี้คือสภาพความเป็นจริงของสรรพสิ่งในโลก
ทำให้ความทุกข์​ใจ​ ลดลงไปตามสัดส่วนครับ
คือเราเริ่มยอมรับความจริง​ได้
ในวันที่พ่อผมเสียไป ผมอายุ​18 ปี​
โฆษณา