12 เม.ย. 2022 เวลา 04:25 • ความคิดเห็น
ถ้ามองแก้วเป็นวัตถุและใบที่เรารัก
จะเก็บไว้ที่ระลึกนำมาซ่อมแชมใช้ประโยชน์ได้
ถ้ามองแก้วเป็นบุคคล สรรพสิ่ง ย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป
ต้องเอาธรรมะมาตัดสินใจ
เราจะปล่อยวางได้หรือไม่
ในเมื่อมันประสานไม่สนิทอีกแล้ว
หาเหตุผลที่ดีที่สุดในการตัดสินใจ
เพราะสาเหตุที่มันร้าว
คงไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเรา
โฆษณา