12 เม.ย. 2022 เวลา 04:29 • ความคิดเห็น
แก้ว ที่ "รัก" มาก ...มีรอย"ร้าว" หนีไม่พ้น ที่จะต้องตั้งใจหาวิธี...ซ่อม...มันให้ได้ เท่าทีจะทำได้
หาทางให้รอยร้าว จางลง ที่สุด...
โดยมีซื้อ ซิลิโคน มา มีจำหน่าย online
เพราะ เรามีความรู้สึกที่ดีๆ กับ แก้วใบนี้
แล้วตั้ง โชว์ไว้ เก็บไว้ เป็นความทรงจำ
ขอขอบคุณ ร้านค้าเจ้าของรูป
แต่ ถ้า เปรียบ แก้วมีรอย"ร้าว " เหมือน "ความรู้สึกของจิตใจเรา" ที่อดทน จนขั้น"สุดท้าย"
"ความรู้สึกที่เสียไป" เปรียบกับรอย "ร้าว" ของแก้ว ที่เกิดขึ้น
ซึ่ง เข้าใจว่า "แก้ว" นั้น ไม่ "นาน" ก็คงจะ "แตก"
"ใจ"ที่มัน"ร้าว" ไม่นาน ก็คง จะ"แตก"
แตกสลาย ไม่มีวัน เหมือนเดิม...
1
ขอขอบคุณ บางส่วนของ บทเพลง "รอยร้าว" ศิลปิน อิทธิ พลางกูล
ต้องตัดใจ ...และทำใจ
โฆษณา