12 เม.ย. 2022 เวลา 04:53 • ความคิดเห็น
แก้วใบรัก ถ้าซ่อมได้ก็จะซ่อม ถ้าร้าวก็จะเก็บไว้เพราะมีความทรงจำ แต่จะไม่นำมาใช้อีกต่อไป ขึ้นอยู่กับว่าแก้วใบนั้นเป็นพระพรหรือเป็นบทเรียน เราแค่เรียนรู้แต่ต้องก้าวต่อไป เพราะแก้วที่ดียังมีอีกมากมายให้เลือกรัก และชอบ แม้หากหลอมได้ก็จะนำไปหลอมใหม่เพราะทุกสภาวะของสสารและธาตุธรรมชาติสามารถนำมา recycle ใหม่ได้ ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเจ้าของกับแก้ว
โฆษณา