ก่อน นักวิทยาศาสตร์ จะค้นพบ พลังงาน นิวเคลียร์ มัน ก็ มี พลังงาน นิวเคลียร์ ดำรงอยู่นะครับ
นักวิทยาศาสตร์ ที่ เก่ง จะบอก เราว่า "ยังค้น ไม่พบ"
ส่วน นักวิทยาศาสตร์โลกแบน ที่เก่งน้อยหน่อย จะ ฟันธง ว่า "มันไม่มี" 5555
ส่วน" ใครเป็นชาวพุทธ?" นี่ ผม หานิยามและ ข้อสรุป ยากกว่า คำถามแรก อีกนะครับ... ประธานประโยค ยังไม่ชัด ความเห็น ก็ยิ่ง เบรอ... 5555
โฆษณา