Kiaros เทพกรีก คือใคร?
Kairos เทพเจ้าแห่งโอกาส
... รูปปั้นเอ๋ย ท่านชื่ออะไร?
"ฉันชื่อ โอกาส"
... ใครเป็นคนแกะสลักท่านขึ้นมา
"ช่างแกะสลักชื่อ ลีซีปัส"
... ทำไมท่านจึงยืนเขย่งเท้า?
"เพื่อบ่งบอกว่าฉันอยู่เพียงชั่วครู่
ชั่วยาม"
... แล้วทำไมที่เท้าของท่านจึงมีปีก
"เพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันจะผ่านไปอย่างรวดเร็ว"
... แต่ทำไมผมด้านหน้าของท่านจึงยาวอย่างนี้
"ก็เพื่อให้คนที่พบฉันจะได้จับฉวยไว้ได้ง่าย"
... แล้วทำไมหัวด้านหลังของท่านจึงล้าน ไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียว
"ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า เมื่อฉันผ่านไปแล้วก็ยากที่จะจับฉันได้ใหม่"
👉โอกาสจึงเตือนเราทุกคนว่า
.... จงอย่าปล่อยให้ฉันผ่านไป
เธอจะได้ไม่ต้องนั่งเสียใจในภายหลัง
ที่ฉัน "โอกาส" ผ่านมา แต่เธอไม่รู้จักจับฉวย เพราะเมื่อปล่อยให้โอกาสผ่านไปแล้ว ก็ยากที่จะจับยึดมันกลับมาได้อีก.
ที่มา : เรื่องดีดีมีไว้แบ่งปัน/by สาระแห่งสุขภาพ
คิดเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน
มุมมองทางความคิด💬
โฆษณา