ผมขอขอบคุณ ทุกความคิดเห็นนะครับ
ผมอ่านทุกความคิดเห็นและได้แง่คิดมุมมอง
ความรู้มากมาย ในสิ่งที่ผมสงสัย
บางความคิดเห็นก็ทำให้ผมต้องพิจารณา
และไต่ตรองและวิธีคิดบางอย่างที่น่าอัศจรรย์
จนผมต้องเก็บเอามาคิดทบทวน
บางคำตอบก็น่าคิดน่าฟังน่าติดตามจริงๆครับ
1
ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ
โฆษณา