ผมก็เป็นครับ ในอดีต เป็นคนที่เพื่อนเยอะมากๆ จำวันเกิดเพื่อนได้แทบทุกคน จำเบอร์โทรเพื่อนได้ทุกคน
แต่มันเป็นสิ่งที่ไร้ความหมาย ตั้งแต่ ผมกลายเป็นคนที่มักถุกลืม
พอแก่ตัวลง ผมเห็นการแยกย้ายของเพื่อนแต่ละคน...
และเหลือเพียงเพื่อนที่อยู่รอบบ้าน เพื่อนที่มหาลัยไม่ต้องสืบ แค่กดไลค์ แค่นั้นครับ
โฆษณา