13 เม.ย. 2022 เวลา 10:32 • ความคิดเห็น
คนตายแล้ว ย่อมเป็นเถ้าถ่าน ไม่มีความรู้สึก ระลึกอะไรได้ ถ้าคุณยังรับรู้โลกหลังความตายได้ แสดงว่า.. คุณยังไม่ตายจริง
โฆษณา