13 เม.ย. 2022 เวลา 13:14 • ความคิดเห็น
ไม่อยากเกิดมาเลยค่ะ ไม่อยากรู้สึกสุขหรือทุกข์อะไรเลย
โฆษณา