คงไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะ เพราะความเป็นจริงของโลกนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ เราไม่สามารถรู้ได้ ถ้าโลกหลังความตายมีจริง คงต้องยอมรับกับสิ่งที่เจอ ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือวิญญาณค่ะ
โฆษณา