1.น้ำเปล่าเย็นๆค่ะสดชื่นมาก ตอนนี้ชอบแก้วเก็บความเย็นไว้ใส่น้ำเย็นค่ะ
2.ถ้าช่วงโหยน้ำตาลขาดหวานไม่ได้ก็ชาเย็นหวานน้อยค่ะ
  • 2
โฆษณา