เรามีคนที่เราอยากเจอนะ แต่ไม่ใช่คนที่เราแอบชอบ หรือว่า แอบรัก ในเชิงชู้สาว
เราแค่...ชอบนิสัยบางอย่างในตัวเขา และอากัปกิริยา สิ่งที่เขาปฏิบัติ ดูแลเรา ในช่วงเวลาหนึ่ง ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกัน แค่นี้ และเราก็เกลียดนิสัยบางอย่างในตัวเขาเช่นกัน
ถ้าได้เจอกัน. ก้อคงจะพูดคุย ถามเขา ในสิ่งที่สงสัย และอยากรู้ 🤔🤔😅😅แต่คำตอบก้อคงเหมือนเดิม😂😂. เขาคงไม่ตอบ ตามความจริงหรอก
ก้อแล้วแต่เขาเลย. ถ้าเขาอยากพูดความจริงเมื่อไหร่ก่อแล้วแต่สะดวกเลย. ส่วนเรื่องเจอกัน ก้อคงแล้วแต่เขาอีกนั้นแหละ ว่าเขาจะพร้อมเจอเราเมื่อไหร่
โฆษณา