13 เม.ย. 2022 เวลา 16:41 • ความคิดเห็น
คนที่เรารัก เราให้ความสำคัญกับเขากับเสมอ. ทุกครั้งที่เรามีโอกาสทำอะไรดีๆเพื่อเขา เราจะทำ
ส่วน คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
พิจารณา ตามความเหมาะสม ตามสถานการณ์ ที่ควรจะทำ ควรจะเป็น
เรื่องบางอย่าง เราไม่จำเป็นต้องอธิบาย เหตุผลมันชัดเจนในการกระทำอยู่แล้ว
โฆษณา