13 เม.ย. 2022 เวลา 18:20 • ความคิดเห็น
ถ้าบินได้ยุคนี้รับรองไม่มีความสุขแน่เพราะสารพัดกล้องจะคอยตามติดคุณ 😁😁😁
อันนี้หมายถึงบินในเมือง
แต่ถ้าจะไปบินในป่าเขากันดารก็ไม่เห็นประโยชน์อะไรมากมายในการบิน
โฆษณา