จริงใจ เข้าใจและไว้ใจค่ะ
จริงใจกันคือการไม่หลอกกันค่ะ พูดกัยตรงๆ ไม่โกหกถึงทำผิดต่อกันก็ควรพูดคุยกันค่ะ เพราะการแสดงออกทั้งสองฝ่ายมันทำให้เข้าใจกันมาขึ้นนะคะ
1
เข้าใจกัน ก็ต่อจากความจิรงใจค่ะ เราต้องทำความเข้าใจในเรื่องส่วนตัวของซึ่งกันเเละกันไม่ก้าวก่ายกัน มีพื้นที่ส่วนตัวให้กัน
ไว้ใจกัน ที่มาจากการเชื่อมั่นว่าแต่ล้ะฝ่ายจะไม่หลอกกันค่ะ เวลาจำเป็นต้องห่างกันก็ควรไว้ใจกันเพื่อความสะบายใจด้วยค่ะ
1 ถูกใจ
112 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา