ไปได้ก็ดี ไม่ไปก็ไม่ได้แย่อะไร เอางบประมาณมาสร้าง facility ที่จำเป็นให้ประเทศหรือ พัฒนาระบบการศึกษา,ปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม ได้ประโยชน์กว่าเย๊อะครับ
3 ถูกใจ
111 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา