14 เม.ย. 2022 เวลา 02:01 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ผมว่าแนวคิดนี้ มันไม่ค่อยเข้ากันกับประเทศไทยซักเท่าไร เราไม่ได้เป็นประเทศที่มี นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอะไรที่เด่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการรับจ้างเขาผลิตซะมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีด้านอวกาศ นี่เราไม่มีอะไรเด่นเลย ถามว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศไปเพื่ออะไร แล้วไปดวงจันทร์มันจะได้อะไร นอกจากได้หน้าได้ตา เทคโนโลยีอวกาศใช้เงินลงทุนสูงมาก เมื่อเทียบกับความคุ้มค่าที่จะได้ จะคุ้มหรือ? ประเทศเรา มีนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการเก่งๆ ในด้าน food science, medical , การเกษตร ทําไมเราไม่พัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ งานวิจัยด้านการแพทย์ วัคซีน ยารักษาโรค สมุนไพร ที่เราเก่งในด้านนี้ ในศูนย์กลางด้านศัลยกรรมความงาม ศูนย์สุขภาพ medical hub แห่งเอเชีย
เทคโนโลยี่ในการแปรรูปสินค้าเกษตร เทคโนโล ยีในการทําการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนแบบต่างประเทศ เช่น ปลูกข้าว ใช้ปุ๋ยน้อย วิจัยเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีสุด ( ตอนนี้โดนเพื่อนบ้านแซงไปแล้ว) เทคโนโลยียาฆ่าแมลง และปุ๋ยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีในการซื้อขายสินค้าเกษตร ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง บน platform online พัฒนาโรงสีข้าวในทุก อบต. อบจ. ให้กับชาวนา โดยเก็บค่าเช่าราคาถูก
สนับสนุนให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองเพื่อคนไทยจะได้ใช้รถไฟฟ้าราคาถูก สนับสนุน ระบบโซล่าเซลล์ราคาถูกให้กับประชาชนเพื่อลดการผลิตโรงไฟฟ้า เทคโนโลยีการขนส่ง ระบบ logistic รถไฟฟ้าความเร็วสูง กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นต้น
อาจจะมีคนเเย้งว่า ที่เขียนๆมา ประเทศเราทําอยู่แล้ว ผมก็ว่าจริง แต่เราไม่ทําเป็นเรื่องเป็นราว หรือกําหนดเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติที่ชัดเจน อย่างเช่น เกาหลีเขาส่งออก soft power อย่าง kpop series เกาหลี, อิสราเอลมี startup ที่เยอะที่สุดในโลก ในอาเซียน มาเลเซีย สิงคโปร์ มี startup เยอะกว่าเราไม่รู้กี่เท่า ทําไมประเทศเราจะเป็นที่กล่าวถึงแบบนี้นไม่ได้ เช่นพอนึกถึงประเทศไทย จะนึกถึง ศูนย์การทางการแพทย์ สุขภาพ ความงามที่ดีที่สุดในโลก ศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยีรถไฟฟ้าของโลก ศูนย์สมุนไพรทางเลือกและธรรมชาติบําบัดที่ดีที่สุดในโลก เป็นต้น จะดีกว่าส่งจรวดไปดวงจันทร์กว่าเป็นไหนๆ
โฆษณา