14 เม.ย. 2022 เวลา 13:09 • ความคิดเห็น
ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อในเรื่อง อดีตชาติ หรือ ชาติหน้า โลกหน้าอะไรแบบนั้น พระ อจ.ท่านหนึ่งสอนในเรื่องชาติเหล่านี้ว่า หากต้องการหลุดพ้นจากวงจรเหล่านี้เราต้องแก้ไขที่ปัจจุบัน วินาทีทีผ่านมาเรามีอารมณ์แบบไหน รักโลภโกรธหลง วินาทีนี้ก็พิจารณาว่าถูกว่าควรไหมก่อนลงมือกระทำ เพราะมันจะส่งผลให้เกิดเหตุ(ผลของการกระทำนั้น)ในชาติหน้าก็คือกรรม ทำสิ่งใดก็ให้มีสติ (แต่ก็นั้นแหละไม่ง่ายอย่างที่คิด)เหมือนที่ท่านพุทธทาส กล่าว ตายก่อนตาย
โฆษณา