14 เม.ย. 2022 เวลา 13:18 • ความคิดเห็น
อย่างแรกเลยคือ "อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง"
สองคือหาทางปรับตัวแล้วอยู่กับมันให้ได้
พออยู่ได้แล้วค่อยหาเรื่องสนุก ๆทำ
โฆษณา