14 เม.ย. 2022 เวลา 13:46 • สุขภาพ
อาจต้องมีคนติดเชื้อในประเทศมากกว่า 30 ล้านคน กว่าโควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
4
คนไทยกว่า 30 ล้านคน อาจต้องติดโควิด-19
ในมุมมองของคนทำแบบจำลองโรคระบาดนั้น คำว่าโรคประจำถิ่น หรือ Endemic ก็คือ การระบาดที่มีแนวโน้มคงที่ สามารถคาดการณ์การระบาดได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าการระบาดจะจบลง หรือโรคจะมีความรุนแรงน้อยลง
7
เมื่อเราคำนวณตามเงื่อนไขของการเข้าสู่ Endemic นั่นคือ R0 x S = 1 โดยที่ R0 เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการแพร่เชื้อของไวรัส
โดยในกรณีของไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนนั้น R0 มีค่าประมาณ 10 และ S คือสัดส่วนของประชากรที่ยังสามารถติดเชื้อได้
ดังนั้น การระบาดจะเข้าสู่ Endemic ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีประชากรที่ยังสามารถติดเชื้อได้เพียง 10% ซึ่งหมายความว่าประชากรอีก 90% จะต้องมีภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้ว
2
แต่จากข้อมูลประสิทธิภาพของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอน ที่ถึงแม้ทุกคนจะฉีดวัคซีนเข็มสามหรือเข็มกระตุ้น เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือน ประชากรจะมีภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อลดลงเหลือแค่ประมาณ 40 - 50%
1
นั่นคือ เรายังขาดคนที่มีภูมิคุ้มกันอีกประมาณ 40 - 50% ซึ่งอาจต้องเกิดขึ้นจากการติดเชื้อร่วมด้วย เพื่อให้สุทธิแล้วประชากรมีภูมิคุ้มกันครบ 90%
5
แสดงว่า เราอาจต้องมีคนติดเชื้อในประเทศมากกว่า 30 ล้านคน ก่อนที่โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น
เมื่อเราเลือกที่จะเปลี่ยนผ่านเป็น Endemic สิ่งที่ทำได้คือ พยายามลดผลกระทบจากการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด ซึ่งการฉีดวัคซีนเข็มสามหรือเข็มกระตุ้นสามารถช่วยได้
1
ตอนนี้ประเทศไทยมีวัคซีนมากเกินพอ จึงขอแนะนำให้ทุกคนไปรับวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว
4
(ส่วนหนึ่งของงานเสวนาที่จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ฟังงานเสวนาฉบับเต็มได้ที่
3
โฆษณา