🗣️📣ปุกาดๆ..เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกใหล
#ไข้สามฤดู=ฝน.หนาว.ร้อน.(หมายเหตุ=ตลอดเวลา...เชื้อรา ม ร ณะคือโรคประจำถิ่น🔥🌡️🌎🔞🇨🇭จบข่าว😢😪🤤
รศ.ดร.ชรินทร์ โหมดชัง
charin.modchang
เล่างานวิจัยวิทยาศาสตร์แบบง่าย ๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ โหมดชัง อาจารย์และนักวิจัยทางด้านระบาดวิทยาและชีวฟิสิกส์ https://www.modchang.me
1 ถูกใจ
22 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา