~ บทบาทส่งผลให้พัฒนา ~
เคยมั้ย ได้ยินคนพูดว่า
■ เมื่อก่อนเราไม่ได้พูดเก่งแบบนี้นะ
เด็ก ๆ ขี้อายมาก พูดหน้าชั้นยังไม่กล้าเลย
■ เมื่อก่อนไม่ได้ขยันแบบนี้นะ
สมัยก่อนขี้เกียจมาก
🌟 อาจมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลอย่างมาก
~ คือบทบาทและหน้าที่ ~
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทผู้นำ หัวหน้า ผู้บริหาร
หรือจะเป็นบทบาทเฉพาะกิจ เช่น พิธีกร วิทยากร
หรือแม้แต่บทบาทความเป็นแม่หรือเป็นพ่อ
แต่บางคนอาจเถียง
ไม่จริงหรอก บางคนได้รับบทบาท
แต่ก็ไม่เห็นจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเลย
อีกคำที่สำคัญและมีนัยยะคือ 👉 ‘เป้าหมาย’
หากเรามีเป้าหมายในบทบาทนั้นที่ชัดเจน
เช่น อยากได้รับการยอมรับจากสังคม
อยากมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้น
เราจะมุ่งมั่นใช้บทบาทนั้นพัฒนาและฝึกฝน
จนกระทั่งเราเชี่ยวชาญในงานภารกิจนั้น
ทลายจุดอ่อนหรือข้อจำกัดที่เคยมีมาเสียจนสิ้น
เพราะหากเราไม่ได้รับบทบาทในวันนั้น
ก็อาจไม่มีโอกาสพัฒนาในวันนี้
🎉🎉 ดังนั้น การได้รับมอบหมายให้ทำสิ่งใด
แม้จะดูเป็นงานหรือภาระเพิ่ม
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินอาจยังไม่ได้ในวันนี้
แต่ผลตอบแทนที่เป็นทักษะและความรู้
เราจะได้มาแบบฟรี ๆ แน่นอน 👍😊
  • 1
โฆษณา