let in flow ชีวิตปล่อยให้มันไหลไป อย่าไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้มากจนมากดดันทำให้ชีวิตไม่เป็นสุข พ่อแม่ก็มีชีวิตของท่านเราแค่ดูแลท่านให้ความรักความสะดวกตามสมควร งานทำให้เต็มที่หมดเวลาก็ทิ้งไว้ที่ทำงาน ไม่ต้องเก็บกลับมาที่บ้าน ทำเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องสนใจใคร
1 ถูกใจ
139 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา