ก็ถ้าไม่เลือกเกิด ยังมีตัวเลือกอื่นๆไหมว่า ให้เลือกอะไรบ้าง อยู่เป็นเทวดาหรืออยู่ในกระทะทองแดง เข้าใจว่าเราคงเลือกกันแล้วว่าการเกิดเป็นคนคงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้น เพราะคงจะไม่มีใครเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเอง
โฆษณา